AGUIA seleccionada para o itinerario de incubación BFAero IV

BFAero
Setembro 2022

AGUIA foi seleccionada en setembro de 2022 dentro do itinerario de Incubación da IV edición de BFAero.

Ata outubro de 2023, o fito principal foi a constitución do equipo de AGUIA, así como a creación do primeiro produto de AGUIA: o SPA (Smart Pavement Analytics), orientado á inspección de defectos de pavimentos.