AGUIA seleccionada para o itinerario de incubación BFAero IV

Axencia Galega de Infraestructuras (AXI)
Outubro 2022