AGUIA seleccionada para el itinerario de Incubación de BFAero IV

Axencia Galega de Infraestructuras (AXI)
septiembre 2022